Po raz kolejny mieliśmy przyjemność wykonać makietę z brązu. Tym razem odtwarzaliśmy zabudowania zamku w Rabsztynie, który został zniszczony w czasie potopu. Wycofujące się w 1657 roku wojska szwedzkie splądrowały i zniszczyły zamek. Zamku już nie odbudowano.

Na podstawie zapisów historycznych oraz przy współpracy z konserwatorem zabytków został wymodelowany 3D obiekt odpowiadający zamkowi w czasach największej świetności.

Po stworzeniu modelu 3D i zaakceptowaniu przez zamawiającego, został wykonany fizyczny model. Posłużył on stworzenia form sylikonowych, następnie odlania wosku. Modele woskowe wykorzystano do stworzenia form piaskowych do odlania brązu.

Zamek został odlewany w elementach a następnie spawany.

Całość pracy zajęła ok 5 miesięcy jednak efekt końcowy jest naprawdę zadawalający. Każda taka realizacja jest dla nas dużym sukcesem.

Jesteś zainteresowany wykonaniem modelu z brązu? Napisz do nas: info@rapidcrafting.com