Usługi Druku 3D

Świadczymy usługi druku 3D z wykorzystaniem przedstawionych maszyn w technikach: FDM, MJM, SLS, SLA, DLP.

Nasza technika szybkiego wytwarzania modeli jaką jest druk 3D, w oparciu o wirtualną dokumentację CAD, pozwala na szybkie stworzenie fizycznych modeli produktów lub ich części składowych oraz prototypów funkcjonalnych, technicznych i wizualnych, z pominięciem tradycyjnych technologii mechanicznych. Skraca to znacznie cykl projektowania oraz drogę jaką musi pokonać produkt zanim trafi do sprzedaży (time to market).
Na podstawie otrzymanej lub przygotowanej przez nas, dokumentacji CAD (projektu 3D), pod wytyczne klienta, tworzymy i dostarczamy gotowy model.

Korzyści druku 3D

Zalety nowoczesnej technologii druku 3D mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa działające w wielu różnych branżach, przynosząc im liczne korzyści i usprawnienia. W przemyśle możliwe jest ograniczenie czasu poświęcanego na projektowanie, a przez to zmniejszenie kosztów realizacji danego projektu, architekci lub biura projektowe zminimalizują koszty etapu prób i testów, a także przygotują atrakcyjny wizualnie model swojej koncepcji, dzięki któremu łatwiej będzie przekonać inwestora do swoich propozycji.