Prototypy

Przy tworzeniu prototypów wykorzystujemy wiele technik
pozwalających jak najdokładniej odwzorować ostateczny produkt.

Nieodzowną częścią naszej pracy jest tworzenie prototypów/modeli nowych produktów, znanych jako mock’upy prezentujące nowe koncepcje potencjalnym inwestorom oraz klientom. Tworzymy modele i prototypy za pomocą wspomaganego komputerowo projektowania 3D (CAD) stosując technologie addytywne; powszechnie określane jest jako druk 3D. Powstające w ten sposób obiekty, są wierną kopią projektu 3D odwzorowanego w rzeczywistości. Każdy model stworzony przez nas, może być doprowadzony do formy prototypu – makiety oryginalnego produktu.