Pomoce dydaktyczne jakimi są makiety lotnisk stają się coraz bardziej porządanymi obiektami. Są doskonałym narzędziem nauki w szkołach lotniczych, liceach, a także technikach w klasach o profilu lotniczym.

W ostatnim czasie udało nam się dostarczyć kolejną makietę szkoleniową. Tym razem wykonaliśmy makietę lotniska Rzeszów Jasionka.

Makieta lotniska została wykonana w skali 1:1000 co dało nam wymiary modelu 2,4 x 1,2 m.

Lotnisko zostało wyposażone w punkty świetlne zgodne ze stanem rzeczywistym oświetlenia dróg startowych, dróg kołowania, dróg podejścia oraz podświetleniem odpowiednich budynków. Wszystko sterowane za pomocą panelu z odpowiednimi włącznikami.

Na makiecie znalazły się pojazdy służb lotniskowych, obsługi naziemnej, oznakowanie pionowe dróg kołowania oraz budynki wykonane w technologii druku 3D.

Modele lotnisk można wykonać według ustalonej wcześniej specyfikacji z zamawiającym co pozwoli na dopasowanie do potrzeb każdego szkoleniowca.

Więcej informacji na temat projektów lotnisk można uzyskać kierując zapytania do nas : info@rapidcrafting.com