Rzeźba z druku 3D.

Projekt: Wykonanie artystycznej rzeźby będącej przestrzenną interpretacją ludzkiego życiorysu – Life shape.

Realizacja: Ze względu na swoją niepowtarzalną, bardzo złożoną i skomplikowaną geometrię jedynym sposobem na przeniesienia zamysłu autora do rzeczywistości był druk 3D. Model został wydrukowany w technologii FDM z materiału PLA. Ze względu na swój rozmiar i kształt model należało podzielić aby zminimalizować konieczność stosowania podpór. Tam gdzie nie udało się ich uniknąć zastosowano podpory przypominające kształtem gałęzie drzew przez co na ich utworzenie wykorzystano mniej materiału a po ich usunięciu pozostały minimalne ślady. Całość składała się z 27 dopasowanych i sklejonych ze sobą części i mierzyła ok 50cm długości.

Po wydruku 3D model został sklejony, wyszpachlowany i pomalowany. Następnie trafił na wystawę do Centrum Sztuki Współczesnej.

3d printed sculpture